K-BAR 2000
Gasflowmåler fra Kurz

Varekategori:

K-BAR 2000
Gasflowmåler fra Kurz

Beskrivelse

Anerkendt gasflowmåler fra Kurz

K-BAR er en anerkendt standard for måling af masse-flow hastigheder i større kanaler og skorstene, som har uensartede hastighedsprofiler, høje turn-down ratios, forurenede gasstrømme, brede temperaturområder og hurtige hastigheds- og temperaturændringer.

Vigtige anvendelser er flowmåling af forbrændingsluft og masse-flowmåling i skorstene for kontinuert bestemmelse af emissionen.

 

Anvendelsesområder

  • EPA Skorstensmasse flowmålere for ren lufts reaktioner
  • Primær, sekundær og tertiær kedel forbrændingskontrol
  • Kommunal affaldsbrænding
  • Flammende gas måling
  • Stignings kedler (Recovery boilers)

K-BAR 2000
Gasflowmåler fra Kurz

Yderligere information

Produkttype

Applikationer

, ,

Producent

Gasart

, ,

K-BAR 2000
Gasflowmåler fra Kurz

Siden introduktionen i 1984, er K-BAR blevet en anerkendt standard for måling af masse-flow hastigheder i større kanaler og skorstene , som har uensartede hastighedsprofiler, høje turn-down ratios, forurenede gasstrømme, brede temperaturområder og hurtige hastigheds- og temperaturændringer.

Vigtige anvendelser er flowmåling af forbrændingsluft og masse-flowmåling i skorstene for kontinuert bestemmelse af emissionen.

En eller flere K-BAR`er kombineret med en Serie 155 “ADAM” Masse-Flow Computer udgør tilsammen et “SMART” Multi-Punkt Indstiks Masse-Flowmeter.

Robust, pålideligt og støv-ufølsomt med hundreder af velfungerende heavy-duty industrielle installationer udkonkurrerer Kurz “SMART” Masse-Flowmetre konventionelle pneumatiske og ultralyds-målere hvor nøjagtighed, reproducerbarhed, installationsvenlighed, enkelhed og totalomkostninger er vigtige.

Til brug på støvbelastede anvendelsessteder, såsom kraftværker, tilbyder Kurz en K-BAR 2000BP med et Udblæsnings-Sensor-Rensesystem som ekstraudstyr.

K-BAR 2000B inkluderer den nyeste Kurz termisk-konvektion masse-flowmålingsteknologi (MFTB). Dette inkluderer en hurtig, kraftig microprocessor og et patenteret digitalt bro-kredsløb, som måler både gashastigheden og gastemperaturen under anvendelse af blot de to sensorelementer på “FD2” Fast Dual MetalClad™ sensoren.