OLC(T) 10
Let industri og laboratorie

OLC(T) 10
Let industri og laboratorie

Beskrivelse

Designet for brug i kedelrum og parkeringshuse.

OLCT 10 og OLC 10 målerne giver dig den mest omkostningseffektive løsning for kontinuerlig måling af giftige (OLCT10) og brændbare gasser (OLCT 10, OLC 10) og fordampning i den omgivende luft.• Detektor til eksplosionsfarlige og giftige gasser
• Kan anvendes I ATEX områder (zone 2)
• To OLC 10 TWIN detektorer kan tilsluttes en enkel kanal uden en samleboks
• Anvendes i industrien f.eks. i kedelrum, laboratorier, parkeringshuse m.m.

OLC(T) 10
Let industri og laboratorie

Yderligere information

Applikationer

, , , , , , , ,

Producent

Gasart

, , , , , ,